Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego

Czasopismo "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" ukazuje się od 1968 r. (do 1973 r. pod nazwą "Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego"). Od początku posiada jasno określony profil tematyczny. Publikowane są w nim przede wszystkim teksty teologiczne i historyczno-teologiczne. Otwarte jest jednak na artykuły z pogranicza teologii i pokrewnych teologii dyscyplin naukowych. Są to głównie opracowania z zakresu filozofii, religioznawstwa, pedagogiki religii, psychologii religii, sztuki religijnej czy prawa kanonicznego.

Zawarte w tytule określenie "Śląsk Opolski" nie oznacza ograniczania się do autorów z tego regionu bądź tematyki regionalnej. Czasopismo od początku otwarte jest na autorów z innych ośrodków naukowych. Publikują w nim uczeni z całej Polski, jak i z zagranicy. Czasopismo zyskało na znaczeniu od 1994 r., kiedy stało się periodykiem uniwersyteckim. Wydawane jest bowiem przez Redakcję Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Z czasem umiędzynarodowiony został Komitet Naukowy czasopisma, a także pojawiły się w nim teksty w językach obcych.

Do 2015 r. ukazało się 35 tomów czasopisma, które publikowane było jako rocznik. Wymogi naukowe, zainteresowanie autorów i czytelników, jak również względy praktyczne oraz współczesne możliwości edytorskie, skłoniły jednak Redakcję do zmiany częstotliwości wydawania periodyku, który od 2016 r. ukazuje się dwa razy w roku (jako półrocznik). Od 2018 r. aktualne numery "Studiów Teologiczno-Historycznych Śląska Opolskiego" dostępne są na platformie czasopism UO: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth

Na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Studiom Teologiczno-Historycznym Śląska Opolskiego" przyznano: 20 punktów.

ISSN 0137-3420     e-ISSN 2391-937x     DOI: 10.25167/RTSO

Obok pierwotnej wersji papierowej półrocznik "Studia Teologiczno Historyczne Śląska Opolskiego" jest dostępny w następujących międzynarodowych bazach danych oraz indeksowany na listach referencyjnych czasopism naukowych:
- Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
- Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH)
- European Reference Index for the Humanities and the Social Science (ERIH PLUS)
- Index Copernicus (IC)
- POL-index

The journal "Theological-Historical Studies of Opole Silesia" has been in publication since 1968. This periodical was established with the intention of mobilizing the local academic community to conduct scientific research and to publish its results in a time when it was not easy to do so for various reasons. The first volumes of this journal were published as the "Theological Yearbook of Opole Silesia". The periodical was published irregularly due to publishing restrictions and censorship by the government of that time. Consequently, the name of the journal was changed and since 1973 it has been published as "Theological-Historical Studies of Opole Silesia". The periodical was originally published by the Seminary of Opole Silesia in Nysa but since 1994 due to the founding of Faculty of Theology at the University of Opole the publication has been associated with this academic institution.

In 2016 the editorial staff have been encouraged to change the frequency of publishing this periodical due to scientific requirements, interests of authors and readers, practical reasons and contemporary editorial opportunities. Therefore, "Theological-Historical Studies of Opole Silesia" will actually be published twice a year. There will also be some slight change to the graphic design of the journal. At the same time the scientific character of this periodical will be maintained. This guarantees, amongst other things, the peer-review procedure (a double blind review) for all scientific articles. Even though the name of the journal suggests studies of Opole Silesia the periodical is only published in Opole Silesia. Therefore, it is not the intention to restrict the provenance of the authors nor the topics of published papers to be just concerned with the local community and regional issues. Both the editorial board of the periodical, the team of reviewers and the authors and their studies guarantees an inter-local and an international character to this journal. This is the fruit of and confirmation of multiple scientific contacts of the academic world from Opole Silesia with others academic centres. The publication is especially connected to the Faculty of Theology at the University of Opole but cooperates with others academic centres in Poland and abroad. Since 2018 current volumes of "Theological-Historical Studies of Opole Silesia" are available on the University of Opole journals platform: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth

The name of the journal clearly indicates the thematic profile of the scientific papers published in this be-annual. The subject matter in principle is concerned with articles from different bodies of systematic and practical theology and historical publications, mainly concerning the history of the Church, Christianity and religiosity. Nonetheless the journal is guided towards being be a platform, in which papers will be published from disciplines related to and close to theology and history, especially Christian philosophy, Canon law, sciences of religion, psychology and the sociology of religion, family sciences, Christian arts sciences and culture sciences, especially the culture and the history of borderland. The bi-annual will publish studies from different scientific disciplines but, will not rule out thematic issues which may be dedicated to one clearly specified issue.

Wydawca / Editor: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. kard. Kominka 1a, PL-45-032 Opole; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druk / Printing: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, PL-45-007 Opole

Prenumerata / Subscription

Box PDF