Werner Christmann

Doktor teologii, magister pracy socjalnej. Jest kierownikiem ośrodka resocjalizacyjnego w Siegburgu (Niemcy) oraz wykładowcą na Wydziale Stosowanych Nauk Socjalnych Wyższej Szkoły Technicznej w Kolonii. Ostatnio opublikował m.in.: In der Sackgasse? Resozialisierung außerhalb von Gefängnismauern (Berlin 2013).

Box PDF