Walter Schaupp

Profesor teologii moralnej na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Karla Franzensa w Grazu.

Professor of moral theology at the Faculty of Catholic Theology of Karl Franzens University in Graz.

Box PDF