Tomáš Petráček

Doktor historii, wykładowca na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Hradec Králové oraz Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Karola w Pradze

PhD of history, lecturer at the Faculty of Education of the University Hradec Králové and the Faculty of Catholic Theology of Charles University in Prague

Box PDF