Stefan Heid

Profesor historii liturgii i hagiografii w Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie, dyrektor Rzymskiego Instytutu Görres Gesellschaft

Professor of history of liturgy and hagiography at the Pontifical Institute of Christian Archaeology in Rome, head of Rome Institute of Görres Gesellschaft

Box PDF