Sławomir Pawiński

Adiunkt w katedrze homiletyki, mediów i komunikacji na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego

Associate professor of homiletics, media and communication at the Faculty of Theology of the University of Opole

Box PDF