Sigrid Müller

Profesor teologii moralnej na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Wiedniu oraz dziekan tego wydziału.

Professor of moral theology at the Faculty of Catholic Theology of Vienna University and dean of this faculty.

Box PDF