Roman Globokar

Profesor teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Ljubljanie w Słowenii oraz dyrektor Szkoły Katolickiej św. Stanisława w Ljubljanie.

Professor of moral theology at the Faculty of Theology of Ljubljana University in Slovenja and head of the St. Stanislaw Catholic School in Ljubljana.

Box PDF