Rafał Pokrywiński

Doktor teologii fundamentalnej Wydziału Teologii KUL. Aktualnie jest wykładowcą ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.

Box PDF