Rafał Biniek

Doktor teologii fundamentalnej, habilitant na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt

PhD of fundamental theology, post-doctorate at the Faculty of Theology of the Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt

Box PDF