Piotr Stefaniak

Historyk, dziennikarz, jest związany z Domem Polskim w Budapeszcie, Archidiecezjalnym Centrum Kulturalnym Száleziánum w Veszprém oraz Wydawnictwem Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień z dziedziny monastycyzmu i hagiografii.

Journalist and historian of Kraków

Box PDF