Piotr Liszka

Ksiądz Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, profesor zwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w Katedrze Eklezjologii i Sakramentologii. Studia z teologii ukończył w Seminarium Duchownym we Wrocławiu i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Głównym przedmiotem jego badań jest teologia wyzwolenia, teologia życia konsekrowanego oraz trynitologia.

Professor of dogmatics of the Pontifical Faculty of Theology in Wrocław

Box PDF