Piotr Górecki

Ksiądz diecezji gliwickiej, dr nauk humanistycznych w zakresie historii; adiunkt w Katedrze Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Archiwum Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Studia z historii Kościoła i archiwistyki odbył na Wydziale Teologii i Wydziale Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W badaniach zajmuje się dziejami Kościoła katolickiego na Śląsku w okresie nowożytnym i najnowszym, głównie problematyką dotyczącą działalności duszpasterskiej i stowarzyszeniowej w okresie przekształceń industrialnych na Górnym Śląsku. W jego dorobku są prace dotyczące historii parafii, miejsc pielgrzymkowych, duchowieństwa i ludzi, którzy szczególnie zaznaczyli się w historii Górnego Śląska.

Box PDF