Pierre de Charentenay

Ksiądz Towarzystwa Jezusowego (jezuita), doktor nauk politycznych. Od 2014 r. członek kolegium redakcyjnego czasopisma „La Civiltà Cattolica”; w latach 2004–2013 redaktor naczelny czasopisma „Etudes”; w latach 1997–2003 dyrektor Europejskiego Biura Jezuitów w Brukseli, a w latach 1991–1997 dziekan Wydziału Jezuickiego w Paryżu. Jest autorem licznych książek i artykułów w języku francuskim i angielskim.

Box PDF