Paweł Landwójtowicz

Ksiądz diecezji opolskiej, dr hab. teologii, prof. Uniwersytetu Opolskiego; doradca rodzinny, mediator, systemowy terapeuta rodzinny (w procesie certyfikacji) w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu i dyrektor tej placówki (od 2001 r.); sekretarz Zarządu Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia (od 2001 r.); kierownik Katedry Antropologii i Teologii Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie UO. Studia doktoranckie odbył w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; absolwent Podyplomowego Studium Rodziny KUL oraz Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchownych KUL.

Box PDF