Mirosław Rucki

Dr hab. inż., wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Autor lub współautor licznych artykułów naukowych z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn. Obok nauk technicznych podejmuje badania z historii chrześcijaństwa, zwłaszcza w pierwszych wiekach, oraz jego związków z judaizmem.

Box PDF