Michael Abdalla

Syryjczyk, tłumacz języka aramejskiego (syriackiego), dr hab., prof UAM. Jest zatrudniony w Zakładzie Badań Porównawczych nad Kulturą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podejmuje badania w obszarze zagadnień z pogranicza historii, literatury, kultury i etnografii społeczności asyryjskiej, czego owocem są dwie książki i kilkadziesiąt prac naukowych i popularnonaukowych.

Box PDF