Mateusz Rafał Potoczny

Adiunkt w katedrze liturgiki, hagiografii i obrzędowości na Wydziale Teologicznym Uniwetsytetu Opolskiego

Associate professor of liturgy, hagiography and rituals at the Faculty of Theology of the University of Opole

Box PDF