Martin Lintner

Ksiądz Zgromadzenia Sług Najświętszej Maryi Panny (Serwitów), profesor teologii moralnej w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej w Brixen/Bressanone oraz wykładowca etyki na Wolnym Uniwersytecie w Bozen/Bolzano. W latach 2006-2009 był wykładowcą teologii moralnej i nauki społecznej Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym Marianum w Rzymie. Doktorat obronił w 2006 r. na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wiedeńskiego po studiach w Innsbrucku, Wiedniu i Rzymie. Jest autorem licznych publikacji z zakresu bioetyki, moralności seksualnej, etyki rodziny i teologii moralnej fundamentalnej.

Professor of moral theology at the Philosophical-Theological Academy Brixen/Bressanone in Italy

Box PDF