Marian Machinek

Kierownik Katedry Teologii Moralnej i Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, redaktor naczelny czasopisma „Studia Nauk Teologicznych PAN”, przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów.

Head of the Department of Moral Theology and Ethics at the Faculty of Theology of Warmia and Mazury University in Olsztyn, editor in chief of “Theological Studies of the Polish Academy of Science”, president of the Association of Moral Theologians.

Box PDF