Łukasz Marczak

Ksiądz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, mgr teologii, lic. socjologii, doktorant w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Box PDF