Leszek Waga

Ksiądz diecezji opolskiej, mgr teologii i pedagogiki, asystent w Katedrze Psychologii i Pedagogiki Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie UO. Jest doktorantem w Instytucie Pedagogiki KUL.

Box PDF