Joachim Piecuch

Ksiądz diecezji opolskiej, prof. nadzwyczajny w Zakładzie Ontologii i Historii Filozofii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi także wykłady z zakresu niektórych dyscyplin filozoficznych na Wydziale Teologicznym UO. Jest członkiem kilku międzynarodowych stowarzyszeń filozoficznych i etycznych. Przedmiotem jego badań i zainteresowań są zagadnienia z zakresu fenomenologii, antropologii filozoficznej i filozofii religii.

Box PDF