Henryk Olszar

Pprofesor historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Professor of history of the Church at the Faculty of Theology of the Silesian University in Katowice

Box PDF