Krzysztof Sobkowicz

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest kapitanem Straży Pożarnej.

Box PDF