Krystian Kałuża

Ksiądz diecezji gliwickiej, doktor habilitowany w zakresie teologii fundamentalnej i teologii religii. Doktorat i habilitację uzyskał na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Otto-Friedricha w Bambergu. W 2012 r. wykładał na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Juliusa-Maximiliana w Würzburgu. W latach 2012-2015 był adiunktem w Katedrze Teologii Religii Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL. Od 2015 r. jest kierownikiem Katedry Dialogu Międzyreligijnego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, a od 2016 r. prodziekanem tego Wydziału. Do kręgu jego zainteresowań należą zagadnienia z teologii religii, teologii komparatywnej, chrystologii oraz filozofii religii.

Box PDF