Konrad Glombik

Kierownik Katedry Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, redaktor naczelny półrocznika „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”.

Head of the Department of Moral Theology and Spirituality at the Faculty of Theology of the University of Opole, editor in chief of “Theological-Historical Studies of Opole Silesia”.

Box PDF