Katarzyna Szawan

Doktorantka w Katedrze Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. W 2011 r. obroniła pracę magisterską poświęconą roli gospodarczej kobiet na Śląsku do końca XIV w., nagrodzoną w Konkursie im. Jana i Wojciecha Wawrzynków. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą klasztorowi klarysek w Strzelinie.

Box PDF