Justyna Sprutta

Doktor historii, wykładowczyni na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PhD of history, lecturer at the Faculty of Theology of Adam Mickiewicz University in Poznań and at the Faculty of History and Social Sciences of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Box PDF