Julie Clague

Wykładowczyni teologii katolickiej i etyki na Uniwersytecie w Glasgow. Studiowała teologię na Uniwersytetach w Londynie i Cambridge. Jest wydawczynią „European Forum for Catholic Theological Ethics in the World Church” oraz współwydawczynią czasopisma „Political Theology”. Obok badań prowadzonych w obszarze teologii moralnej jest członkiem Joint Learning Initiative prowadzącej badania pomagające zrozumieć i ocenić wkład wspólnot wierzących do zrównoważonego rozwoju.

Box PDF