Józef Herbut

Józef Herbut (1933–2018) – był profesorem filozofii na Wydziale Filozofii KUL i Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego

Józef Herbut (1933–2018) was professor of philosophy at the Faculty of Philosophy of the Catholic University of Lublin and at the Faculty of Theology of the University of Opole

Box PDF