Josef Pilvousek

Emerytowany profesor średniowiecznej i nowożytnej historii Kościoła na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Erfurcie

Retired professor of medieval and modern history of the Church at the Faculty of Catholic Theology of the University of Erfurt

Box PDF