Joachim Nowak

Ksiądz archidiecezji Paderborn w Niemczech, dr teologii. Aktualnie proboszcz parafii św. Alojzego w Dortmundzie; autor kilku książek z zakresu eschatologii, m.in. W śmierci też nadzieja (Opole 2002) i kilkunastu artykułów z zakresu ekumenizmu i eschatologii.

Box PDF