Jan Rabiej

Prof. dr hab. inż. arch., kierownik Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Wydziale Liturgicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jest autorem licznych publikacji naukowych, projektantem obiektów architektonicznych (zespoły sakralne, zespoły mieszkalne, budynki biurowe, zakłady produkcyjne), witraży, kompozycji malarskich i rzeźbiarskich.

Box PDF