Jan Palus

Ksiądz diecezji gliwickiej, mgr teologii. Przygotowuje doktorat na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Box PDF