Ireneusz Mroczkowski

Kierownik Katedry Antropologii i Bioetyki na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Head of the Department of Anthropology and Bioethics at the Faculty of Family Studies of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.

Box PDF