Gusztáv Kovács

Kierownik Katedry Godności Człowieka i Sprawiedliwości Społecznej Biskupiej Wyższej Szkoły Teologicznej w Pécs.

Head of the Department of Man’s Dignity and Social Justice at the Bishops Theological College of Pécs.

Box PDF