Grzegorz Poźniak

Profesor muzyki kościelnej i wychowania muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu

Professor of Church music and music education at the Faculty of Theology of the University of Opole, director of Diocesan Institute of Church Music in Opole

Box PDF