Grzegorz Kublin

Ksiądz diecezji opolskiej, dr teologii. Jego obszarem zainteresowań badawczych są dzieje klasztoru dominikanek w Raciborzu, a na ich tle życie i działalność oraz kult najwybitniejszej z raciborskich zakonnic – księżniczki Eufemii raciborskiej.

Box PDF