Ginter Dzierżon

Ksiądz diecezji gliwickiej, prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia specjalistyczne z prawa kanonicznego odbył w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Jest obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim Diecezji Gliwickiej. Autor licznych opracowań z zakresu prawa małżeńskiego, norm ogólnych prawa kanonicznego oraz teorii prawa. Ostatnio opublikował: Powierzenie urzędu kościelnego poprzez wybór. Komentarz do regulacji zawartych w Księdze I Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kraków 2012), Małżeństwo w Kościele katolickim oraz w czterech religiach niechrześcijańskich (Kraków 2014).

Box PDF