František Burda

Dr teologii, profesor na Wydziale Studiów nad Kulturą i Religią Uniwersytetu w Hradec Králové (Republika Czeska). W badaniach zajmuje się zagadnieniami antropologii kulturowej i społecznej, mimetyczną teorią kultury René Girarda, teorią komunikacji transkulturowej, problematyką pracy socjalnej i charytatywnej, kwestiami społecznej konstrukcji rzeczywistości oraz rozwojem osobowym i duchowym.

Box PDF