Edgar Sukiennik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PhD of humanities in the field of history of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Box PDF