Eberhard Schockenhoff

Profesor teologii moralnej Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim, przez wiele lat członek Niemieckiej Rady Etycznej.

Professor of moral theology at Albert-Ludwigs University of Freiburg in Breisgau, member of German Ethics Council for many years.

Box PDF