Dariusz Gardocki

Jezuita, profesor teologii fundamentalnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie w Collegium Bobolanum

Jesuit and professor of fundamental theology at the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw in Collegium Bobolanum

Box PDF