Bogusław Kochaniewicz

Profesor teologii fundamentalnej i dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Professor of fundamental theology and dogmatics at the Faculty of Theology of the Adam Mickiewicz University in Poznań

Box PDF