Anna Abram

Rektor Instytutu Teologicznego Margaret Beaufort w Cambridge w Wielkiej Brytanii, wieloletnia wykładowczyni w Heythrop College w Londynie i Uniwersytecie Londyńskim.

Principal of the Margaret Beaufort Institute of Theology in Cambridge, lecturer of moral theology and ethics at Heythrop College and the University of London for many years.

Box PDF