Andrzej Szczepaniak

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego i w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

PhD and Hablilitation of humanities in the field of history, associate professor at the Institute of History of the University of Opole and at the Museum of the University of Opole

Box PDF