Andrzej Ochman

Ksiądz diecezji opolskiej; w 2010 r. ukończył studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego; w 2012 r. rozpoczął studia z socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; obecnie jest doktorantem w Instytucie Socjologii KUL.

Box PDF