Andrzej Anderwald

Ksiądz diecezji opolskiej, dr hab., prof. Uniwersytetu Opolskiego. Pracuje w Katedrze Teologii Fundamentalnej i Religiologii na Wydziale Teologicznym UO. Jest rektorem Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu oraz członkiem Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Przedmiot zainteresowań naukowych: badania interdyscyplinarne w teologii, typy relacji wiedza a wiara, problematyka cudu, uzasadnianie wiary, zadania Kościoła we współczesnym świecie.

Box PDF