Adam Prokop

Ksiądz diecezji Dresden-Meissen w Niemczech, doktorant Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Przygotowuje rozprawę dotyczącą historycznego rozwoju koncepcji anioła i jego wyobrażeń we współczesnej kulturze i religijności. Ukończył studia równoważne do magisterskich na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Erfurcie.

Box PDF